Σεμινάρια Κυκλοφορίακης Αγωγής & Οδικής Ασφάλειας σε μαθητές Δημοτικού και Λυκείου
Μάιος - Νοέμβριος 2016

Σεμιναρια


Λιγα λογια για το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ


Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ΙΜΕΤ είναι ένας ιδιαίτερα αναγνωρισμένος φορέας στον τομέα των μεταφορών. Από την ίδρυση του το 2000 αποτελεί κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα στόν Τομέα των Μεταφορών. Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και κατάρτησης,το ΙΜΕΤ έχει εκδώσει βιβλία και διοργανώνει σεμινάρια για την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή και την βιώσιμη κινητικότητα, που απευθύνονται στους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων.

Σχολικος Διαγωνισμος


Σε συνέχεια των σεμιναρίων Κυκλοφοριακής Αγωγής & Οδικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν στα δημοτικά σχολεία από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Διαδριατικός Αγωγός Φυσικoύ Αερίου (TAP A.G.), όσοι από τους μαθητές το επιθυμούν καλούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμό με έπαθλο ένα ποδήλατο και πλήρη εξοπλισμό (κράνος, επιγονατίδες, επικαλαμίδες). Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό οι μαθητές καλούνται να γράψουν μια σύντομη έκθεση/ γράμμα προς έναν φίλο/φίλη με συμβουλές και οδηγίες για το πώς να ποδηλατεί με ασφάλεια. Στη συνέχεια, οι δάσκαλοι του κάθε σχολείου καλούνται να επιλέξουν τις έξι (6) πιο πρωτότυπες και καλογραμμένες εργασίες (μία για κάθε τάξη της σχολικής μονάδας, ήτοι μία για την Α’ τάξη, μία για τη Β’ τάξη, κοκ) και να τις αποστείλουν/ανεβάσουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016 . Οι εργασίες που απεστάλησαν θα αξιολογηθούν από 3-μελή επιτροπή συγκοινωνιολόγων του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ μετά το πέρας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και το αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2016. Οι εργασίες μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας (με έναν κοινό κωδικό επιβεβαίωσης που δίνεται για το σύνολο του σχολείου). Η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να αποστείλει από 1 έως 6 εργασίες (μία για κάθε τάξη), επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία που δίνονται παρακάτω.

Εργασία για μαθητές
A' δημοτικού

Εργασία για μαθητές
B' δημοτικού

Εργασία για μαθητές
Γ' δημοτικού

Εργασία για μαθητές
Δ' δημοτικού

Εργασία για μαθητές
Ε' δημοτικού

Εργασία για μαθητές
ΣΤ' δημοτικού


* Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικό επιβεβαίωσης στην κατοχή σας παρακαλώ ακολουθήστε την διαδικάσια απόκτησης επιβεβαίωσης.

Δρασεις ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ